یخچال و فریزر دوقلو مدل دیاموندی
یخچال و فریزر دوقلو مدل دیاموندی
یخچال و فریزر دوقلو مدل دیاموندی
یخچال و فریزر دوقلو مدل دیاموندی

یخچال و فریزر دوقلو 16 فوت تاچ هایلوکس آبخوری وسط دیاموندیEMERSUN hilux diamond Freezer refrigerator | شناسه:1031958