یخچال فریزر مدل L29 سری R600

یخچال فریزر مدل L29 سری R600EMERSUN L29 gold flax R600 Freezer refrigerator| شناسه :1031927